Selecteer een pagina
Disclaimer voor www.accountancybootcamp.nl

Docco B.V. (Kamer van Koophandel: 64390918), hierna te noemen DOCCO, verleent u hierbij toegang tot www.accountancybootcamp.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

DOCCO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend, maar kan ook worden aangewend om een overeenkomst tot koop te sluiten. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing: https://www.accountancybootcamp.nl/voorwaarden

Beperkte aansprakelijkheid
DOCCO spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DOCCO. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DOCCO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DOCCO en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DOCCO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.